(+972) 053.70.88.440

2 קבוצות - 2 תכניות

קבוצת גיל : 11-13 - 14-16

מחיר :  4.500 ש"ח